Tổng Đài Tư Vấn

Góii cáp quang hộ gia đình

Gói Fast15

Tốc độ internet

15Mbps/256Kbps

Giá cước

165.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi

Chi tiết

Gói Fast20

Tốc độ internet

20Mbps/256Kbps

Giá cước

180.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi

Chi tiết

Gói Fast25

Tốc độ internet

25Mbps/256Kbps

Giá cước

200.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi

Chi tiết

Gói Fast30

Tốc độ internet

30Mbps/256Kbps

Giá cước

220.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi

Chi tiết

Tổng Đài Tư Vấn

Gói internet cáp quang +truyền hình

Gói internet+THS2C HD Fast15

Tốc độ internet

15Mbps/256Kbps

Giá cước

215.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD

chi tiết

Gói internet+THS2C HD Fast20

Tốc độ internet

20Mbps/256Kbps

Giá cước

230.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD

chi tiết

Gói internet+THS2C HD Fast25

Tốc độ internet

25Mbps/256Kbps

Giá cước

250.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD

chi tiết

Gói internet+THS2C HD Fast30

Tốc độ internet

30Mbps/256Kbps

Giá cước

270.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD

chi tiết

gói cáp quang doanh nghiệp

Gói Fast50

Tốc độ internet

50Mbps/752Kbps

Giá cước

660.000/tháng

 Tặng 1 IP tĩnh

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Router

 TP-LINK TL-WR 1043ND + Convert quang

chi tiết

Gói Fast60

Tốc độ internet

60Mbps/1Mbps

Giá cước

880.000/tháng

 Tặng 1 IP tĩnh

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Router

 TP-LINK TL-WR 1043ND + Convert quang

chi tiết

Gói Fast60

Tốc độ internet

80Mbps/1,5Mbps

Giá cước

2.200.000/tháng

 Tặng 1 IP tĩnh

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Router

 TP-LINK TL-WR 1043ND + Convert quang

chi tiết

Tin tức-Khuyến mãi viettel

Khuyến mại lắp mạng Wi-Fi Internet Cáp quang Viettel tháng 09/2017

Chi Tiết

Khuyến mại lắp mạng Wi-Fi Internet Cáp quang Viettel tháng 08/2017

Chi Tiết

Đăng ký cáp quang-miễn phí trải nghiệm internet sạch(SAFENET)

Chi Tiết

Dịch vụ Chữ Ký số Viettel CA

Chi Tiết